PERSBERICHT 15-11-2018 IT KIN NET.

          
De stichting European Language Rights heeft haar “It Kin Net” net campagne gelanceerd, hetgeen in het Fries Het kan niet betekent. Doel van deze campagne is om het publiek te wijzen op de onaantastbare rechten van de nationale minderheid voor het hebben van een eigen identiteit.

 

Nederland heeft zich, door de ratificatie van het verdrag van Straatsburg inzake de bescherming van nationale minderheden,  verplicht om alle omstandigheden te bevorderen die de wezenlijke elementen van de Friese identiteit, zoals godsdienst, taal, tradities      en cultureel erfgoed bewaren.

         Juridisch gezien geniet de Friese minderheid bescherming tegen cultureel kolonialisme, gedwongen assimilatie, etnische discriminatie en taalracisme. Nederland heeft bovendien ook het
Europese charta van regionale talen geratificeerd, dit verdrag waarborgt ook het vrije gebruik van de regionale Friese taal en moedigt haar gebruik aan.

 

Het gelijkheidsbeginsel is er immers ook voor Friezen.

 

 

Stg. European Language Rights

 

Amsterdam 12-11-2018