De politieke indeling van staten en taalgebieden  komen niet overeen in de EU  Ruim 1 op de 10 Europeanen  behoort tot de een autonome etnische minderheid.  Afbeelding Eurominority.eu

 

De stichting heeft ten doel de bevordering van de naleving  van de rechten van de mens ten aanzien van autonome taalminderheden in Europa ongeacht hun staatsburgerschap, zulks voor ogen hebbende  een democratisch en cultureel pluriform Europa en rekening houden met het zelfbeschikkingsrecht van autonome minderheden.

 

Ons adres:

Stg. European Language Rights 

KVK 412.11.689 Amsterdam

RSIN 816779284

IBAN : NL 71 RABO 0307928381

Postbus 57133  1040 BA  Amsterdam   

The  Netherlands   Tel:  +31 (0) 20 8950164

Info @ language-rights .eu

Informatie m.b.t. de Anbi status van de stichting staat hier.

 

 

 

Lees het introductie artikel

Van de stichting hiernaast.