NIEUWS ARCHIEF  2008-2009-2010-2011

10.11.2008 Mensenrechten  schendingen in Slowakije.

Uit schokkende videobeelden blijkt dat de Slowaakse politie tijdens een voetbal wedstrijd tussen Slovan uit Bratislava (Pozsony) en DAC uit Dunajska Streda  (Dunaszerdahely)  op 1 november de etnische Hongaarse supporters van DAC brutaal aangevallen heeft.

25.11.2008 Stille wake tegen   de mensenrechten schendingingen  in Slowakije

Datum :  20.00-24.00, 17 december 2008,  

Plaats, Slowaakse ambassade Parkweg 1   2585 JG Den Haag

25.11.2008 Tiener blijvend gewond door Slowaakse politiegeweld.

Door het snelle medische handelen is Krisztian Lengyel van een wisse dood gered.

11-11-2008 Public Hearing organized by MEP László TŐKÉS

Hungarian Autonomy Council of the Carpathian Basin  EP, 11 November 2008, The Hungarian issue of the Carpathian Basin - a European issue.

27-4-2009 Communiqué by László Tökés.  Stop the artificial changes in the ethnic proportions in Transylvania The Hungarian community of Transylvania – which has been struggling for autonomy with peaceful and democratic means – could also become an aggrieved party of the ensuing Romanian-Moldovan conflict.

8-02-2009 De petitie van de volksvergadering te Sepsiszentgyörgy. Deze is overhandigd aan het bureau van de president van Roemenie, de regering van Roemenie en het Europese Parlement.

28-4-2009Analyse: Roemenië maakt haar eigen inwoners tot tweederangsburgers  Stop de Illegale uitbreiding van de Europese Unie. Stop nieuwe Ethnische zuiveringen in de Europese Unie.

14-6-2009 De Hongaren van Transsilvanië moeten vechten voor hun rechten.

Taalstrijd in Kolozsvár / Cluj-Napoca. Recentelijk zijn er twee petities geweest, de ene is het gebruik van de Hongaarse taal in toeristische informatieborden in de stad, hetgeen logisch is omdat de stad Hongaarse wortels heeft en omdat de meerderheid van de toeristen uit buurland Hongarije komen. (Petitie door CEMO op 21-5) Verder heeft de RMDSZ een petitie ingediend bij het gemeentebestuur van Kolozsvár om ook de Hongaarse naam van de stad te gebruiken.

21-6-2009 Desinformatie over Centraal Europa in de Telegraaf.  Helaas is Centraal Europa onderbelicht in de Nederlandse pers. Als er al aandacht aan wordt besteedt dan komt weleens voor dat er kleine fouten in artikelen staan of dat een auteur slechts een specifieke bron gebruikt. Op 21-6-2009 stond er een artikel over” Zwarthemden in de telegraaf van haar journalist Rob Savelberg.  Wij hebben het artikel in de telegraaf aan een analyse onderworpen en wij hebben de redactie om een rectificatie gevraagd.

12-7-2009 Taalterreur in Slowakije.  Op 30-6-2009 heeft het Slowaakse parlement een wet aangenomen, die het gebruik van de Hongaarse maar ook Engelse taal vervolgt en kan beboeten met boetes tot € 5000.  Deze wet is een instrument om de Hongaarstalige bevolking van Zuid- Slowakije rechtstreeks te kunnen vervolgen.  

1-12-2009 Beslissing van de Raad voor de Journalistiek.

De raad voor de Journalistiek heeft besloten, dat de klacht tegen een column van de heer Savelberg ongegrond is. Immers een columnist heeft een grote mate van vrijheid en mag stijlmiddelen zoals overdrijven en bewust eenzijdig belichten gebruiken.  Verder mag een columnist onjuistheden publiceren, zolang hij maar naar een ander verwijst (demonstranten op straat ).  Het oordeel van de raad van de journalistiek is hier te lezen. Het is overigens aan de lezer van die krant om het nieuws op kwaliteitswaarde te beoordelen.

2-12-2009 Steun de Stichting.  In december stuurt de stichting een mailing naar potentiële sympathisanten van onze stichting. De stichting kan ondersteund worden door een gift te doen op Giro 40 78 571  t.n.v. ECHRHCE. Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar van de Nederlandse inkomstenbelasting. Voor meer informatie klik hier.

3-12-2009 Tweetaligheid in Slovenië.

Naast vele negatieve berichten die wij vanuit Slowakije krijgen, zijn er ook zeer positieve geluiden uit de regio. In Slovenië leeft, net zoals in Slowakije een kleine autonome Hongaarse minderheid in een smalle strook aan de Hongaarse grens. In tegenstelling tot Slowakije, heeft Slovenië de weg van etnische verzoening en Europese beschaving gevolgd. De enige vraag die overblijft, is waarom dit niet in Slowakije en Roemenië  gebeurt. Voor meer informatie klik hier.

4-12-2009 Campagne tegen Staats Racisme in de Europese Unie.

De stichting heeft op 1-12-2009 haar campagne tegen het staatsracisme van de Slowaakse overheid gelanceerd. Het fundament van de beschaving waarop een verenigd Europa kan bestaan kan alleen op basis van de mensenrechten bestaan. Voor meer informatie klik hier.

4-12-2009 Zoetermeer, Epe, Ablasserdam, Schouwen – Duiveland, Dinkelland en Gennep zwijgen en geven geen antwoord op verstuurde post.

Op 21 september stuurde de stichting een brief naar de volgende Nederlandse gemeenten: Zoetermeer, Epe, Ablasserdam, Schouwen – Duiveland, Dinkelland en Gennep  Deze gemeenten hebben een Stedenband met een gemeente in Slowakije. Volgens de Slowaakse taalwet van 1-9-2009  kan het niet spreken of het gebruiken van een andere taal dan het Slowaaks worden beboet met een boete tot 5000 €.  Volgens deze taalwet zijn contacten met een Slowaakse gemeente dus niet mogelijk. De verstuurde Brief kunt u hier lezen. Tot op de dag van vandaag hebben wij van geen enkele gemeente een antwoord ontvangen.

1-7-2009 Kroniek van de dag van de Hongaarse Cultuur en Mensenrechten.   Op 20 juni hield de stichting haar eerste jaarlijkse dag van de Hongaarse cultuur en mensenrechten. Lees hier het artikel dat daarover verscheen in de  Most Magyarul .

4-9-2009. Slowaakse taalwet : Taal verlaagd tot wapen  in het verenigde Europa.

Ingezonden brief aan de redactie van de Linguaan van het Nederlands genootschap van Tolken en Vertalers. Klik hier om deze brief te lezen

2-9-2009 In Slowakije alleen nog maar Slowaaks te horen.   Nos radio uitzending vover de Slowaakse taalwet. László Marácz  over de nieuwe Slowaakse taalwet. Klik hier om deze uitzending te beluisteren

4-12-2009 Brief aan de heer Sorin Apostu, burgemeester van Kolozsvár (Cluj– Napoca)

De stichting heeft op 5-11-2009 een brief gestuurd aan de burgemeester  van Kolozsvár Cluj– Napoca  met het verzoek om borden te verwijderen waarop in het openbaar de Hongaarse autonome inwoners van de stad worden vernederd.  Klik hier voor deze brief.

18-12-2009 Kia Motors overtreedt de Slowaakse taalwet, maar wordt niet bestraft. In Žilina, de stad waar de heer Jan Slota burgemeester was van 1990 tot 2006,  heeft de Koreaanse autofabrikant KIA een  fabriek. KIA gebruikt de Engelse en Koreanse  taal, onder andere  voor haar documentatie en marketing. De volgende voorbeelden geven aan dat KIA de Slowaakse taalwet meerdere malen overtreedt. Het lijkt er dan ook op dat de Slowaakse taalwetten selectief worden toegepast. Multinationals zoals KIA worden met rust gelaten terwijl etnische Hongaren deze wet vrezen. Klik hier om de brief te lezen aan de heer In-Kyu Bae directeur van KIA Motors sro.

17-01-2010 Roemenië. Wetgeving ten gunste van hongaarstaligen wordt niet nageleefd.

In Roemenië hebben autonome inwoners het recht om hun eigen taal in het openbaar bestuur te gebruiken. De Roemeense wet verplicht het gebruik van het Hongaars in alle gemeenten, waar tenminste 20 % van de bevolking Hongaarstalig is. (Wet 215 op het openbare bestuur van 2001.) Zo is in Tordaszentlászló (Roemeens: Savadisla)  ruim 50 % van de inwoners Hongaarstalig. Op het politiekantoor van Tordaszentlászló is er geen een woord in het Hongaars te vinden. Wij hebben de politie verzocht om alsnog te voldoen aan de wetgeving.

23-01-2010  Stedenbanden met Slowakije; reacties n.a.v.  brief van november.   Een rappelbrief en de nodige telefoontjes hebben het volgende opgeleverd. De gemeente Epe heeft sinds oktober 2009 geen stedenband meer met haar Slowaakse zustergemeente Rajec. Bij de gemeente Ablasserdam geeft de heer Veerman portefeuille houder het volgende aan: “ alle contacten in SERED zowel op straat, in winkels en openbare gebouwen gewoon in de Engelse taal plaatsvinden. Er is helemaal niets gebleken van een taalwet.  De contacten van mens tot mens verlopen via de taal van het hart. De vocale expressie is bijna altijd in het Engels”. De gemeente Schouwen Duiveland heeft geen uitwisselingband meer met Namestovo meer, dit is overgenomen door het Pontes Pieter Zeeman college uit Zierikzee.  Mevrouw Groenen laat ons namens de gemeente Gennep het  volgende weten:  “De  gemeente Gennep ziet  op dit moment geen redenen, om de contacten met de Slowaakse partnergemeente Gelnica te beëindigen“. We hebben een rappelbrief gestuurd naar de verantwoordelijke contactpersonen in Zoetermeer (Nitra) en Dinkelland  (Liptovsky Mikulas).  Nederlandse gemeenten hebben overigens de plicht om de internationale rechtsorde te bevorderen, (Artikel 90 Grondwet). In artikel 12 van het Europees verdrag van mensenrechten, is een expliciet verbod opgenomen op discriminatie op grond van ras, etniciteit en taal.

24-01-2010 Taalrechten in Friesland een Europees voorbeeld voor Roemenië en Slowakije.

Ook in Nederland bestaat er een taalkundige minderheid, net zoals in Slowakije en Roemenië. In Nederland is het gebruik van de Friese taal, van rechtswege niet beperkt in Friesland. Het is een tweede rijkstaal en kan als zodanig gebruikt worden. In het volgende artikel staat een korte samenvatting van de Taalsituatie in Nederland.

01-03-2010 Kia Motors Slowakije Zwijgt in alle talen.  Van de directie van de Firma KIA hebben we nog niets vernomen. Wel vreemd, aangezien deze brief nog in 2009 is gepost. Ook de vraag die wij hebben gesteld is zeer makkelijk te beantwoorden. We hebben deze brief daarom naar de directie van KIA Nederland gestuurd.

04-03-2010 Het communistisch verleden laat Centraal Europa niet los. In 1989 viel de muur van Berlijn en werd het IJzeren gordijn doorgeknipt. De centrale planeconomie van de voormalige sovjet satelliet staten transformeerde naar een vrije markteconomie en dictaturen werden opeens democratieën. Maar zijn deze veranderingen echt consequent doorgevoerd? Indien de essentie van de communistische dictatuur kan worden samengevat dan is dat een gebrek aan vrijheid. Dit werd bewerkstelligd, doordat een ieder deze vrijheid werd ontnomen, middels een volledige observatie door de geheime politie. Over de meest onbeduidende personen werden er meterslange dossiers bijgehouden. Tot op de dag van vandaag heeft alleen Tsjechië schoon schip gemaakt met dit verleden, daar zijn alle akte van de geheime politie openbaar gemaakt. In Hongarije en Roemenie is dit niet het geval. Tot op de dag van vandaag bestaan er dus nog geheime akten, waarin bijvoorbeeld informatie staat waarmee men chantabel is, zo nu en dan druppelt er wat informatie naar buiten. Europarlementariër László Tökés heeft onlangs een lijst openbaar gemaakt, waarop de namen van de geheime agenten staan die hem bespioneerden. Dat is meer dan 200 informanten van de Securitate. Deze lijst is hier te downloaden.

08-03-2010 De vijf jongens van Temerin. Servië is kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie. Servië mocht geen lid worden van de Europese Unie, omdat het zich aan zeer grove mensenrechten schendingen had schuldig gemaakt. De casus van de Jongens van Temerin geeft aan, dat zelfs de Servische rechtbanken geen moeite hebben met vonnissen die zijn gericht tegen de etniciteit van de verdachten. De vijf jongens uit Temerin hebben namelijk van een Servische rechtbank een disproportionele grote straf gekregen. De rechtbank heeft de schijn nooit kunnen weerleggen dat dit oordeel meer is dan een zakelijke en onafhankelijke toepassing van de wet is, maar juist een waarschuwing  aan de etnische Hongaren. In Servië hebben zich de afgelopen jaren meerdere geweldacties tegen autonome Hongaren plaatsgevonden. Meer informatie klik hier.

10-03-2010 Illegale annexatie  Moldavië doet etnische spanningen oplaaien.

Na de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog zijn de grenzen van Europa vastgelegd. Deze grenzen hielden geen rekening met de etnische grenzen. Het bepalen van deze grenzen is vastgesteld in de Vrede van Parijs. Een verdrag dat door de Geallieerden werd ondertekend. In de jaren 90 werden de taalrechten van autonome minderheden middels bilaterale en Europese verdragen bekrachtigd. Kort samengevat komt het eigenlijk op het volgende neer: In Europa zijn er twee principes: Men verandert eenzijdig geen grenzen en men respecteert de autonome talen. Roemenie heeft een zeer merkwaardige interpretatie van deze verdragen. Door Moldaviërs een paspoort te geven schendt het ene principe  namelijk  de vrede van Parijs, het tweede principe de taalwetten worden ook niet gerespecteerd. Voor de toetreding tot de Europese Unie, hield Roemenië zich netjes aan alle verdragen.

10-3-2010 Slowaakse taalwet bedreigt Nederlandse taal tijdens schoolreis. De leerlingen van de Pontes Pieter Zeeman school  gaan in maart op een schoolreis naar een partnerschool in Namestovo te Slowakije.  Volgens de Slowaakse taalwet is het spreken van het Nederlands  of Engels tijdens deze schoolreis illegaal.  Het is niet uit te sluiten dat de leerlingen van het Pontes Pieter college niet zullen worden vervolgd, als zij de Slowaakse taalwet overtreden. De Hongaarstalige bevolking van Zuid-Slowakije vreest deze wet en durft uit angst voor vervolging hun moedertaal niet in het openbaar te gebruiken. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de leerlingen zich van deze school kunnen verenigen met een wetgeving, die haaks staat op de principes van menselijke waardigheid en de mensenrechten. Wij hebben deze school daarom een brief gestuurd.

11-03-2010 Europese Unie  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

De Europese gemeenschap is een politieke en een economische gemeenschap met zonneklare  spelregels. Het bekende gezegde afspraak is afspraak heeft in sommige Europese landen een  een andere betekenis. Zo lapt Slowakije sinds 2006 het Europees verdrag voor autonome talen en het Europees verdrag voor mensenrechten aan haar laars. Griekenland heeft net zoals Hongarije onjuiste informatie  aan Brussel  gegeven over het begrotingstekort en heeft  het verdrag van Maastricht geschonden. Lees hier het artikel MSZP veroorzaakt Grieks tragedie van Zsolt Szabó  en László Marácz, waarin zij  een rule of law binnen de Europese Unie  betogen.

5-6-2010 TAALRECHTEN IN CENTRAAL EUROPA.

De stichting lanceert het portal language-rights.eu. het doel van dit portal is om de Hongaarstalige Europese Staatsburgers in Slowakije en  Roemenie er op te wijzen, dat zij rechten hebben om hun moedertaal te gebruiken.  Net zoals de Friezen in Nederland dat mogen doen of de Duitstalige in Zuid-Tirol. Deze rechten zijn in verschillende Europese, bilaterale en nationale verdragen en wetten gewaarborgd.  Zie: http://www.language-rights.eu

8-6-2010 STICHTING ECHRHCE OVERTREEDT DE SLOWAAKSE TAALWET

De penningmeester van de stichting,  heeft op 8-6-2010 een Engelstalige poster  met de tekst  HUNGARIANS ARE BORN AS FREE PEOPLE, NOT AS SLAVES”  in het openbaar opgehangen in Zuid-Slowakije in de gemeente Šamorín (Hongaars: Somorja), hetgeen een flagrante schending is van de geldende Slowaakse taalwetgeving. Volgens de Slowaakse taalwet is het verboden om in het openbaar Engelse teksten te gebruiken. Leden van de autonome Hongaarse taalminderheid zijn al door de Slowaakse taalpolitie vervolgd voor het plaatsen van Hongaarstalige teksten in het openbaar. Meer informatie over de Slowaakse taalwet vindt u hier

12-6-2010 SLOWAAKSE TAALPOLITIE VERVOLGT AMATEUR TONEEL SPELER

De Slowaakse taalpolitie heeft een dagvaardiging verzonden, naar een amateur toneelgroep, die de Slowaakse taalwet heeft overtreden. Volgende de Slowaakse taalwet is het verboden om culturele voorstellingen in de Hongaarse taal te houden. Volgens de taalwet is het dus ook verboden om naar Engelstalige muziek te luisteren in het openbaar en zijn  Engelstalige teksten  in het openbaar streng verboden. De Slowaakse taalpolitie heeft echter geen interesse getoond voor  popconcerten die in de Engelse taal taal worden gehouden. De Slowaakse taalpolitie heeft het ware gezicht van de Slowaakse regering laten zien, door alleen Hongaarstaligen te vervolgen en gelijke handelingen onbestraft te laten. Door deze rechtsongelijkheid is Slowakije, het eerste land in de Europese Unie, dat openlijk op grond van etniciteit discrimineert.

1-7-2010  SLOWAKIJE HET PAARD VAN TROJE IN DE EUROPESE UNIE.

Al in 1996 hebben Frits Bolkestein en Geert Wilders vastgesteld, dat een gebrek aan respect voor etnische minderheden een snelle integratie van Centraal-Europa in de Europese Unie belemmert. In 1996 stelden zij het volgende : “Nieuwe lidstaten moesten immers voldoen aan de verplichtingen van de EU, het zogenaamde acquis communautaire, zoals door de EU in 1993 te Kopenhagen is geformuleerd.  Na het etnische echec in het voormalige Joegoslavië is het van groot belang dat er etnische stabiliteit in de rest van die regio heerst. Europa moet er daarom voor waken niet het paard van Troje binnen te halen”. Nu 14 jaar na dato is het tijd om de balans op te maken. Met Slowakije heeft de Europese Unie daadwerkelijk het paard van Troje binnen gehaald. De waarschuwing van Geert Wilders en Frits Bolkestein uit 1996 was helaas helemaal juist.  Door de introductie van racistische wetgeving  in 2007 en het invoeren  een zeer discriminerende taalwet in 2009 heeft Slowakije de meest elementaire principes van de gemaakte afspraken geschonden en de etnische stabiliteit in de regio blijvend verziekt. Lees meer in het volgende artikel : Slowakije het paard van Troje in de Europese Unie. 

1-7-2010 AANGIFTE  OVERTREDINGEN  BIJ DE SLOWAAKSE TAALPOLITIE.

Volgens de  Slowaakse taalwet is het gebruiken van bijvoorbeeld de Engelse of Hongaarse taal in het openbaar in Slowakije -tot op de dag van vandaag- verboden. Recentelijk heeft Basischool  de Kirreweie de Slowaakse taalwet geschonden (klik hier voor de brief aan het bestuur van de Kirreweie). Wij hebben de Taalpolitie in Slowakije daarom gevraagd om alle gedocumenteerde overtreders van de taalwet ( 1-Basisschool Kirreweie, 2-de Stichting ECHRHCE, 3-Pontes Pieter Zeeman School, 4-Kia Motors, 5-Gemeente Ablasserdam en 6-Zoetermeer) te vervolgen. De Slowaakse taalpolitie heeft immers voor gelijke handelingen al een amateurtoneelgroep vervolgd

25-7-2010  PORTRET  GABOR LANDMAN  IN DE VLINDERREVOLUTIE.  De vlinderrevolutie - naar de uit de meteorologie afkomstige term "het vlindereffect- laat  gemotiveerde en gepassioneerde wereldburgers  zien, die zich met hun eigen positieve bijdrage op allerlei terreinen inzetten voor een betere, duurzame en rechtvaardige wereld. Aan de hand van verschillende thema's wordt geschetst hoe ernstig de situatie op dit moment is en welke kant het op gaat als er niets gebeurt. Is het tij nog te keren? In  het kader hiervan is er een portret gemaakt van Gabor Landman -penningmeester van de stichting- terwijl hij naar Slowakije vertrekt en folders uitdeelt aan Hongaarstalige Slowaken, waarin in 10  punten staat welke taalrechten deze autonome inwoners van Slowakije hebben. De uitzending is hier online te bekijken. 

20-09-2010 MISSENDE TWEETALIGE PLAATSNAMEN IN CENTRAAL EUROPA De ANWB  geeft elk jaar handige route kaarten voor haar leden uit.  T.a.v van tweetaligheid valt het volgende op dat op de kaarten van Finland (Scandinavië), Italië (Alpen) en Spanje de benamingen voor de autonome minderheden gebruikt worden, namelijk de Zweedstaligen in Finland, De Duitstaligen in Italië en de Basken in Spanje. In het geval van het Nieuwe Europa, Roemenië en Slowakije worden deze achterwege gelaten. Wij hebben daarom de volgende brief naar de ANWB gestuurd, met het verzoek om dit aan te passen.

2-10-2010 HELP ONS NOG MEER MENSEN OP HUN RECHTEN TE WIJZEN.  Elk jaar, stuur de stichting een mailing rond, naar potentiële sympathisanten met het verzoek om de stichting te steunen. Deze brief kunt u hier lezen. De stichting is een onafhankelijke stichting, die zich inzet voor de mensenrechten van Etnische Hongaren in centraal Europa. We strijden voor een Europese Samenleving, waarin discriminatie op ras, op moedertaal en vervolging op grond van etniciteit verleden tijd zijn. Langs deze weg verzoeken wij u dan ook om de stichting te ondersteunen, dit kan online op per bank. Giften van de stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie over de belastingteruggaaf staat hier.