17-10-2022 STICHTING ELR LANCEERT STOP CAMPAGNE

 

 Oekraïne voldoet door haar discriminatieve taalwet  niet aan het eerste criterium van de Copenhagen criteria hetgeen  ondubbelzinnig eist,  dat een kandidaat lid van de Europese Unie  stabiele instellingen moet hebben die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen.

 

De Oekraïense taalwet – die het Oekraïense parlement na het ratificeren van het associatieverdrag met de Europese Unie en Oekraïne aannam -  is onverenigbaar met deze criteria, omdat zij het publieke gebruik van andere talen dan het Oekraïens verbiedt. EU kandidaat lid Oekraïne heeft na 3 maanden nagelaten om  te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie om de aanbevelingen van de commissie van Venetië m.b.t. de Oekraïense taalwet op te volgen. 

        

         Taalrechten waren het  speerpunt van onze  Stemtegen.eu campagne, die de stichting in 2016 heeft gevoerd tegen het associatieverdrag met de Oekraïne, naar aanleiding van haar rapport Verraad aan het Recht.  In haar recent verschenen rapport Vervaagde Waarden  wijst de stichting erop dat kandidaat lid Oekraïne zich ook dient te houden aan de door haar geratificeerde verdragen door het direct herstellen van de taalrechten.

 

Het EU-kandidaat lid Oekraïne kan door het naleven van het  Europese Charta van Regionale talen (2005) en het Verdrag van Straatsburg  voor de bescherming van nationale minderheden  (1998)  direct een geloofwaardige bijdrage leveren aan vrede en stabiliteit  en tegelijkertijd zijn verbondenheid tonen met Europese waarden. Daar is alleen politieke wil voor nodig.

 

Stichting European Language Rights Amsterdam

 

Amsterdam 17-10-2022