02-08-2011 TÖBBNYELVŰ MATRICA A IORGA TÁBLÁN KOLOZSVÁRON

Többnyelvű öntapadós feliratokat ragasztott a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport előtti, Iorga-idézetet tartalmazó bronztáblára az alapítvány pénztárosa. A közösségi rendőrség eltávolíttatta a matricákat. „Hol marad a magyar felirat? Mi is itt élünk! Törvényadta jogunk van az anyanyelvünkhöz!” – ez a szöveg volt olvasható az egyik matricán, amelyet Landman Gábor, az amszterdami székhelyű Európai Magyar Emberjogi Alapítvány Közép-Európa elnevezésű szervezet képviselője ragasztott a Mátyás-szoborcsoport előtt a gyepen található bronztáblára kedden délután. Kolozsvár egyébként a 2002-es 1415 kormányhatározat alapján egy olyan város ahol a Magyar nyelv hivatalosan is használható a közigazgatásban. Kolozsváron szisztematikusan megtagadnak minden nyelvi jogot és ezzel az európai regionális nyelvek kartáját is alaposan megsértik.  A sajtóhírünket itt olvashatja (Holland nyelvű). A matrica ragasztásról készített felvételeket itt nézheti meg.

01.07.2011. DISZKRIMINÁCIÓNAK MINŐSÜL A TORDASZENTLÁSZLÓI RENDŐRSÉGEN A MAGYAR FELIRATOK HIÁNYA

 A Diszkrimináció Ellenes Tanács döntést hozott a tordaszentlászlói rendőrségen hiányzó magyar nyelvű feliratok  ügyében.  A döntés értelmében a rendőrségnek mint dekoncentrált állami intézménynek magyar nyelven is ki kell írnia a közérdekű információkat, illetve magyar nyelvű táblákat kell kihelyeznie a rendőrség épületére. Ez érvényes Tordaszentlászlón kívül minden olyan településre, ahol a magyar lakosság aránya meghaladta 20 százalékot.  Sajnálattal állapítottuk meg, hogy Kolozs megyében gyakran nem tartják be a nyelvi jogokat. Románia az EU csatlakozás alapfeltételeként különböző szerződésben és egyezményben vállalta a nyelvi jogok biztosítását a magyar anyanyelvű lakosság számára. További információkat a nyelvi jogokról a következő weboldalon találhat: http://www.language-rights.eu

 

1-Levél a tordaszentlászlói rendőrségnek.

http://www.hungarian-human-rights.eu/Panasz_tordaszentlaszlo%20rendorsegnek%20.pdf

2-Levél a diszkrimináció ellenes tanácsnak.

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/R0_DET001.pdf

3-A diszkrimináció ellenes tanácsnak válasza.

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/Rendorseg_es_megye_allaspontja.pdf

4-A válaszunk a diszkrimináció ellenes tanácsnak.

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/VALASZ_DT_ROMAN.pdf 

 http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/VALASZ_DT_MAGYAR.pdf

5-A diszkrimináció ellenes tanácsnak döntése

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/DET_DONTES_RO.pdf

6- Fényképek a tordaszentlászlói rendőrségről

http://www.hungarian-human-rights.eu/tordaszentlaszlo/Tordaszentlaszlo_Fenykepek.zip

09-09-2011 TÖRVÉNYTELEN  EGYNYELVÚ TÁBLÁK BONCHIDÁN

A Diszkrimináció Ellenes Tanács határozatot hozott a bonchidai hiányzó magyar nyelvű helységnévtáblák és a polgármesteri hivatalban hiányzó magyar feliratozás ügyében. A Diszkrimináció Ellenes Tanács határozatában megállapította azt, hogy a magyar feliratozás és a magyar helységnévtáblák hiánya törvénytelen és diszkriminatív. A 215/2001-es közigazgatási törvény kötelezővé teszi a kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezését és a magyar nyelv hivatalos nyelvként való használatát szóban és írásban román nyelv mellett ott, ahol a lakosság kisebbségi aránya meghaladta a 20 %-ot.  A 1415/2002-es kormányhatározatban megtalálható mindazon települések neve, ahol kötelezően kell alkalmazni a 215/2001-es törvény előírásait. Kolozsvár esetén már 2001 óta nem tartják be a törvényeket. A 215/2001 törvény 131. cikke tiltja a nyelvi jogok megvonását, ha az etnikai arány bármilyen okból 20 % alá csökkenne.Románia ezeket a nyelvi jogokat a 2007-es EU-s csatlakozás alapfeltételként vállalta. Ráadásul Románia 2008-ban az Európai Regionális Nyelvek Kartáját is ratifikálta, amely kötelezi a magyar nyelv használatának a bátorítását.   A sajtóhírünket itt olvashatja

1-12-2011 A MAGYAR NYELHASZNÁLAT KOLOZSVÁRON LEHETSÉGES A ROMÁNIAI TÖRVÉNYEK SZERINT

 

A bukaresti diszkrimináció ellenes tanács panaszunkra válaszolva  megállapította, hogy a magyar nyelv hivatalos használatának a megtagadása Kolozsváron nem minősül diszkriminációnak a 137 – 2002-es kormányrendelet értelmében.  Viszont a strasbourgi keretegyezmény értelmében, kötelező a Magyar nyelvű ügyfélszolgálat nyújtása, amennyiben erre egy reális szükséglet van.  A reális szükségletet, csak indokoltan, például anyagi megfontolásokból lehet megtagadni. A diszkrimináció ellenes tanács döntésében nem vette figyelembe a kolozsvári városi tanács 2002-es 99 számú döntését. A diszkrimináció ellenes tanácsnak elküldött panaszunkat valamint a jogi érvelésünket itt lehet letölteni, magyar és román nyelven.

18-02-2013  A DISZKRIMÁCIÓ ELLENES TANÁCS DÖNTÉSEI MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATAI.

A Diszkrimináció ellenes tanács döntéseit  itt olvashatja magyarul.   BonchidaKolozsvár.  Tordaszentlászló

08-09-2013 AZ ALAPÍTVÁNY 500 KÉTNYELVŰ TÁBLÁT OSZTOTT SZÉT A KOLOZSVÁRI  MAGYAR NAPOKON.

A táblákat és egy ingyen információs csomagot  itt lehet igényelni.  

05-09-2014 ÍTÉLET   HELYSÉGNÉVTÁBLÁJÁRÓL.  A KOLOZSVÁRI POLGÁRMESTER KÖTELES KIFÜGGESZTENI A MAGYAR NYELVŰ HELYSÉGNÉVTÁBLÁKAT. Fordulópontot hozhat a kisebbségi nyelvhasználatban a kolozsvári törvényszék döntése, amely kötelezi a város polgármesterét a magyar nyelvű helységnévtáblák kifüggesztésére. Az ítélet indoklása szerint a kolozsvári magyaroknak annak ellenére joguk van ehhez, hogy számarányuk nem éri el a törvényben előírt húsz százalékot. A történet ettől válik érdekessé: a román bíróságokon eddig csak arra volt példa, hogy a törvényt a kisebbségi jogokat szűkítve értelmezték. Több információ a Kolozsvári Dossziéban található

6-11-2014 5000 ALÁÍRÁST GYŰJTENEK A KOLOZSVÁRI KÉTNYELVŰ TÁBLÁKÉRT

Aláírásgyűjtésbe kezd a kolozsvári bejáratokhoz kihelyezendő kétnyelvű helységnévtáblák ügyében a European Committee Human Right Hungarians Central Europe Alapítvány. A civil szervezet első fokon megnyerte a helységnévtábla ügyében indított pert, azonban a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal felfolyamodványban megtámadta a bírósági döntést. Az önkormányzat azzal érvelt, hogy a kolozsvári magyarok nem igénylik a kétnyelvű táblát. >> Az aláírásgyűjtő ívet itt is le lehet tölteni >>