Köszöntjük az olvasót!
         A nyelvijogok.ro honlap célja az, hogy segítséget nyújtson
  mindazoknak, akik a meglévő törvényi lehetőségeket kihasználva
  élni szeretnének az anyanyelvük szabad használatának jogával nem
  csak otthon, családi körben, hanem a hivatalos életben is.
         Honlapunkon a legkülönbözőbb területeken kap segítséget a
  nyelvi jogok gyakorlati alkalmazásához: talál itt magyar nyelvű
  hivatalos levelezéshez példaleveleket, anyanyelvén megismerheti
  a vonatkozó törvényeket, letölthet kétnyelvű feliratmintákat,
  kereshet magyarul értő közjegyzőt, megtudhatja, mi egy adott
  intézmény helyes magyar megnevezése, vagy akár azt, hogy hol
  vásárolhat magyar nyelvű szoftot a számítógépére, s még
  sorolhatnánk.
     Hasznos böngészést kívánnak a szerkesztők!
w w w . n y e l v i j o g o k . r o
{
}
Erdélyben - hivatalosan - magyarul

  Rövid hírek, aktualitások:

  2012. máj. 2.
  Frissítettük a magyarul beszélő közjegyzők listáját, letölthető
  INNEN, vagy az 'más hasznos' rovatból.
Hasznos lehet!
- gyorslinkek -
Erdélyi magyar orvosok
adatbázisa:
www.orvostudomany.ro
Magyar jogászok,
ügyvédek adatbázisa
:
www.jogaszok.ro
Magyarul beszélő
közjegyzők
A hivatalos intézmények
magyar elnevezései
Kitöltési útmutató a 'kék-
sárga'
baleseti bejelentő
nyomtatványhoz
Vezeték- és keresztnév
magyar formára történő
átiratása. (Útmutató)
"Öv alatt"(kényelmetlen kérdések nyelvi jogainkról)
                        

                                                                                                   Kínos kérdések
itt
Archivált honlap!
A honlapon található információk a 2012. évi állapotot tükrözik!
Kedves Látogatók!
Köszönjük bizalmukat, hogy az elmúl
t bő négy évben 324 esetben hozzánk fordultak az Önöket ért konkrét nyelvi jogi
panasszal
, jogsértéssel. Reméljük, hogy az esetek egy részében magánszemélyekből álló, önkéntes, civil szervezetként
segítségükre tudtunk lenni.
Kérjük a jövőben panaszaikkal forduljanak azon professzionális, fizetett alkalmazottakkal dolgozó szervezetekhez,
amelyeket közpénzekből gazdálkodó politikusaink kifejezetten nyelvi jogaink megvédésére hoztak létre:
- Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
- Magyar Jogvédő Bizottság
Köszönettel
a szerkesztők