Az európai uniós csatlakozásuk és a NATO-ba való felvételük feltételeként az új tagállamok különböző egyezményeket ratifikáltak, többek között a Regionális Nyelvek Kartáját és az 1995-ös Strasbourgi egyezményt. Ezek a szerződések egyértelműen előírják azt, hogy a magyar nyelv az ország többségi nyelve mellett társ-hivatalos nyelvként használandó Romániában, (de Szlovákiában, Szerbiában és Ukrajnában is) azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyar lakosság eléri a 20%-ot. Az érvényben levő romániai jog arra kötelezi a hatóságokat, hogy ezeken a településeken magyarul is kommunikáljanak. Papíron tehát minden rögzítésre került, így teljesítették az európai integráció alapvető feltételeit, a gyakorlat azonban egészen másként fest, ami az alábbi példákból ki is derül:

 

Tordaszentlászló község – Ebben a községben a lakosság 52%-a magyar, tehát a rendőrségnek és a polgármesteri hivatalnak kötelező módon magyarul is kommunikálnia kell, tehát megvan arra a lehetőség, hogy minden kérvény, például építkezési engedély magyarul is benyújtható legyen. A rendőrségnek pedig a magyar nyelvű megkereséseket kötelező módon magyar nyelven kell megválaszolnia. Röviden összefoglalva tehát, egy európai polgár számára egy ilyen településen a magyar nyelvnek és a román nyelvnek a gazdasági értéke azonos. A 2001-es 215-ös törvény 76. cikke 2. bekezdése értelmében egy európai polgárnak joga van a magyar nyelven történő kommunikációhoz a helyi hatóságokkal. Mivel a község ezeket a jogokat nem érvényesíti, tehát nem használ kétnyelvű pecséteket, kétnyelvű weboldalt, kétnyelvű tájékoztatókat, a kolozsvári bíróságon pert indítottam a tordaszentlászlói polgármesteri hivatal ellen. A per érdekessége, hogy a tordaszentlászlói polgármesteri hivatal azzal érvel, hogy egy európai polgár nem használhatja ugyanazokat a jogokat, mint a román állampolgárok.

 

Marosvásárhelyi rendőrség ügye - A marosvásárhelyi rendőrségnek a román alaptörvény 120. cikke 2. bekezdése szerint magyarul is kommunikálnia kell egy holland tolmáccsal is, aki egy holland megrendelő megbízásából magyarul kommunikál a rendőrséggel. Mivel a rendőrség ezt megtagadta, a tolmács panaszt nyújtott be az Európai Tanácshoz a román hatóságok ellen, a szolgáltatások szabad mozgásának korlátozása miatt. Az Európai Tanács erre azt válaszolta, hogy amennyiben a marosvásárhelyi rendőrség egy holland tolmácsnak, annak munkavégzése keretében, nem magyar nyelven válaszol, ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. és 21. cikkének a megsértése. Az Európai Tanács válaszát arra a joggyakorlatra alapozza, amely Olaszországban él, ahol a német kisebbségi nyelvet minden európai polgár használhatja. Az ezzel kapcsolatos olaszországi ügyek mindegyikében úgy ítélték meg, hogy az európai kisebbségek egyenlőségét nem lehet csorbítani. Ezen kívül román állampolgárok százezrei használják pontosan ugyanazokat az európai alapjogokat, mint minden európai polgár, gondoljunk itt például a román kamionsofőrökre.

          

           Kolozsvár –Ezt a várost, amelyet az erdélyi régió fővárosaként tartanak számon, a 2011-es statisztikák szerint 17%-ban lakják magyarok, de a strasbourgi szerződés aláírásának idején, illetve az 1996-ban aláírt temesvári kétoldalú szerződés aláírásakor a városnak 23%-a volt magyar. Az említett két szerződés alapján a magyar nyelv tehát Kolozsváron is társhivatalos nyelv. Erre vonatkozóan sor került egy hosszú jogi procedúrára, amelyben a European Language Rights alapítvány, a Minority Rights és a Muszáj-Musai mozgalom vett részt, és amelynek következtében a kolozsvári bíróság 2017. február 21-én nagyon szakszerűen olyan döntést hozott, mely szerint Kolozsvárra is vonatkozik a kötelező kétnyelvűség. És bár ez papíron mind rendben van, ennek a bírósági ítéletnek a gyakorlatba ültetése mind a mai napig problematikus, még a szimbolikus kétnyelvű helységnévtáblákat sem sikerült mindenhova felszerelni.

 

Ukrajna:  Az Ukrajnában érvényes nyelvtörvény értelmében a magyar, a román, a lengyel és az orosz nyelv társhivatalos nyelvnek számít azokban a közigazgatási egységekben, ahol a szóban forgó kisebbség meghaladja a 10%-os küszöböt. Sajnálatos módon a Majdan-forradalmat követő első ukrán parlamentnek a legelső intézkedése arra irányult, hogy ezt a nyelvtörvényt hatályon kívül helyezze. Ezt az intézkedést az ukrán parlament visszavonta a vehemens orosz tiltakozás hatására. Egy nappal azután, hogy a holland nép egy népszavazás keretében elutasította a társulási szerződést, Ukrajna egy rendkívül kétes törvénytervezetet készített, amely gyakorlatilag megtiltja a román, magyar, lengyel és orosz nyelven történő középiskolai és felsőfokú képzést. Ez a törvénytervezet az európai szomszédos államokban nagy tiltakozást váltott ki.

 

Európai Integráció : Amennyiben az Európai Unió az Egyesült Államokhoz hasonlóan nem tudja a tagállamokban saját törvényeit betartatni, ahogyan ezt például az Egyesült Államok tette a híres Little Rock Kilencek esetében, ahol a federális kormány volt az, amely kikényszerítette a fekete bőrű amerikai polgárok tanuláshoz való jogának a betartását, a létjogosultsága morális szempontból megkérdőjelezhető lehetne, hiszen ebben az esetben az Európai Unió csupán egy “papír”- alapú közösség lenne. Ne feledjük, hogy az Európai Unió államtudományi szempontból Ukrajnához, a volt Osztrák-Magyar Monarchiához, volt Jugoszláviához, Moldáviához és Romániához hasonlóan egy többnyelvű állam. A román példa azt mutatja, hogy az Európai Unióra sok feladat vár még. Szerencsére Hollandia 2011-ben irányt mutatott, és a jogállamisági hiányosságokra hivatkozva megakadályozta Romániának a Schengen-zónába történő felvételét.

 

Drs. G. Landman

European Language Rights Amsterdam Alapítvány

 

Megjelent a Most Magyarul Magazin 2018 Májusi számában.

 

A NYELVI JOGOK KÉPEZIK AZ

EURÓPAI INTEGRÁCIÓ PRÓBÁJÁT

Az államhatárok és a nyelvi határok Európában nem egyeznek meg. Forrás: www.eurominority.eu. A román törvény előírja a tétnyelvű pecsétek és kétnyelvű kommunikációt, lásd www.tordaszentlaszlo.eu és www.politialocala.eu. A nyelvtörvényeket összegyűjtve letöltheti az alábbi weboldalon:  http://language-rights.eu/ELR.pdf

Csak egy hosszadalmas jogi procedúrát követően kerültek kihelyezésre néhány többnyelvű tábla kihelyezésre Kolozsváron. A nagyarányban oroszok által lakott Mariupolban, egy tank áll ott, de egy kétnyelvű tábla sem. Lásd www.stemtegen.eu  Az európai integráció a nyelvtörvények betartása nélkül, lehetetlen, az Elárult jogok című tanulmányt az alábbi weboldalon olvasható:  www.language-rights.eu